Työnohjaus

Työnohjauksen tavoitteena on löytää ratkaisuja omaan työhön ja persoonaan liittyviin haasteisiin, vahvistaa ammatti-identiteettia ja tukea ammatillista kasvua työssä.

Työnohjauksessa löydetään yhdessä työnohjaajan kanssa ratkaisuja ammatillisen kehittymisen kysymyksiin, jaksamiseen, työkäytänteisiin ja omaan työrooliin liittyviin haasteisiin.

Esimiesten työnohjauksessa tarkastellaan esimiehen käytännön johtamistyötä, pohditaan asemaan kuuluvia omaan asemaan kohdistuvia vastuita ja valtuuksia.